Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kund eller kontaktperson för ditt företag ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Nu vill vi informera dig om en förbättrad och positiv förändring gällande hur vi hanterarar dina personuppgifter.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att nuvarande bestämmelse avseende behandling av dina personuppgifter upphävs. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU.

Vi vidtar ett flertal åtgärder för att säkerhetsställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med kraven i GPDR och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem. I vår personuppgiftsinformation kan du läsa om dina rättigheter samt hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter som kund eller kontaktperson hos oss.

Spiskupan Bergagården 

 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på e-post: admin( )spiskupan.se

Hälsningar,

Spiskupan Bergagården